Strona główna | Polecane serwisy

Uniwersytet
im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. 61 829 40 00

Witamy na stronie internetowej
Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM!

 

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cele wspierania współpracy nauki z biznesem, promowania komercjalizacji technologii i wyników badań oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej realizujemy poprzez szereg działań merytorycznych i informacyjnych skierowanych do społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aktywnie wspieramy pracowników UAM w pozyskiwaniu środków z Funduszy strukturalnych oraz prowadzimy prace nad regulaminem zarządzania własnością intelektualną na UAM.

Na stronie znajdują się także wszelkie niezbędne informacje i wzory dokumentów związane z JG (Pracami umownymi zleconymi przez instytucje zewnętrzne dla UAM).

Zapraszamy!

Strona internetowa została sfinansowana z Projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22